Sprawozdanie finansowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS za rok 2022 znajduje się na BIP Powiatu Leskiego: https://bip.powiat-leski.pl/Sprawozdania_finansowe