FORMY POMOCY ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK:

I. ZAKRES INTERWENCYJNY

1. Zapewniamy schronienie ofiarom przemocy w rodzinie,  bez skierowania i  bez względu na dochód, na okres do 3 miesięcy;

2. Udzielamy pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjnych.

3. Pomagamy opracować plan pomocy.

Przyjęcie na pobyt hostelowy do SOW jest możliwe po przeprowadzeniu ankiety dot. kontaktu z osobami chorymi lub podejrzanymi o kontakt z osobą chorą na covid 19.

II. ZAKRES POTRZEB BYTOWYCH

Osobom przyjętym na całodobowy pobyt Ośrodek zapewnia:

• sześć pokoi z łazienkami – (w sumie: 18 miejsc dla dorosłych i 2 łóżeczka);

• dużą świetlicę (telewizor, komputer z Internetem, x-box);

• małą świetlicę dla dzieci z miejscem do nauki;

• w pełni wyposażoną ogólnodostępną kuchnię (2 lodówki, 2 kuchenki, zmywarka, mikrofalówka, drobny sprzęt AGD oraz wszystkie naczynia);

• pomieszczenie do prania i suszenia (2 prali i suszarka).

III. ZAKRES TERAPEUTYCZNO – WSPOMAGAJĄCY

1. Udzielamy poradnictwa: pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego;

2. Prowadzimy grupę psychoedukacyjną dla osób doświadczających przemocy ( w czasie pandemii – brak grupy, wszystkie porady psychologiczne odbywają się w formie teleporad).

Porady prawne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy odbywają się poprzez teleporady w każdy czwartek (obowiązuje wcześniejszy telefon do SOW celem zarejestrowania się (663327000 lub 13 492 72 52). Psycholog 10.45 – 12.45, prawnik 15.00 – 18.00.

IV. KONTAKT TELEFONICZNY

1. Informujemy o formach pomocy jakie może udzielić Ośrodek (dalsza pomoc ukierunkowana jest na profesjonalną pracę w Ośrodku). W razie kryzysu przemocy – interwenci pracują całą dobę 24/7. Wsparcie pod całodobowym numerem 66 33 2 7000.

V. OSOBISTY KONTAKT W OŚRODKU

1. Rozmowa z pracownikiem pierwszego kontaktu,

2. Konsultacje ze specjalistami (psycholog, prawnik, pedagog, pracownik socjalny),

VI. WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI POMOCNICZYMI

Współpraca z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi, policją, kuratorami, przedstawicielami oświaty i służby zdrowia.

KORZYSTANIE Z USŁUG SPECJALISTÓW ODBYWA SIĘ PO WCZEŚNIEJSZEJ ROZMOWIE Z PRACOWNIKIEM PIERWSZEGO KONTAKTU

WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODEK SĄ BEZPŁATNE!