Witamy na stronie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

Osób Doznających Przemocy Domowej SOS w Lesku


10 rzeczy, które możesz zrobić dla osób doznających

przemocy domowej = OPD

1. Wysłuchaj cierpliwie, nie oceniaj, nie krytykuj, nie dawaj tzw. „dobrych rad” OPD

2. Nie próbuj zmusić OPD do zmiany, na którą nie jest gotowa

3. Zapewnij OPD, że przemoc domowa nigdy nie jest ok

4. Poszukaj ośrodków/grup wsparcia w swojej okolicy 

5. Wysłuchaj tego co ma ci do powiedzenia OPD

6. Wierz w to co mówi OPD

7. Szanuj uczucia i decyzje OPD

8. Pamiętaj, że to nie jest wina OPD. Wina leży zawsze po stronie sprawcy

9. Nie naciskaj jej, żeby odeszła. Odejście od oprawcy to proces, który trwa i może być to najniebezpieczniejszy czas dla OPD

10. Pamiętaj ile odwagi kosztuje OPD mówienie o tym, czego doświadcza

Rozmawiając z osobą dotkniętą przemocą domową możesz czuć bezsilność i bezradność, pamiętaj jednak że twoja obecność i empatia znaczy dla niej bardzo wiele.

Dzieci wzrastające wśród przemocy w domu są często zapomnianymi jej ofiarami.


Przydatne linki:

Starostwo Powiatowe w Lesku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Sąd Rejonowy w Lesku – Wydział Rodzinny

Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Dziecka

Ministerstwo Sprawiedliwości

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym